امروز به اعتقاد همه صاحب ‌نظران و متخصصان آموزش، فراگیری مهارت‌های لازم در زمینه‌های تخصصی به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر اجتماعی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در امر توسعه کلان برخوردار است. از این رو شرکت شبکه‌گستران خوارزمی بر آن شد که دوره‎های  آموزشی تخصصی در زمینه شبکه‌های رایانه‌ای و امنیت شبکه برگزار کند. و در کنار سایر موسسات آموزشی فرصت ثبت‌نام و حضور در دوره‌های تخصصی را به صورت تئوری و عملی در اختیار دانش‌پژوهان مشتاق قرار دهد.