شرکت سیسکو بزرگترین و شناخته شده ترین شرکت تولید کننده تجهیزات سخت افزاری فعال در بستر شبکه های رایانه ای است که بی اغراق پوشش وسیعی در سطح جهان دارد .با توجه به تنوع و حجم وسیع تولیدات این شرکت ،برای استفاده هر چه بهتر از تجهیزات و ارائه خدمات پشتیبانی ،سیسکو دوره های آموزشی را درسطوح مختلف جهت متخصصین IT در نظر گرفته که دارای ابعاد متفاوتی برای برآوردن نیاز و تقاضای افراد مختلف است.
مدارک شرکت CISCO راهیست به سوی موقعیت های برجسته شغلی و تأییدی است بر مهارتی با استانداردهای بسیار عالی.دریافت مدرکCISCO (در هر سطحی) به معنی پیوستن به جامعه متخصصان ماهر در شبکه است که در دنیای صنعت و تکنولوژی شناخته شده و معتبرند.
در اینجا سه سطح برای ما مهم است که در دیاگرام زیر نمایش داده شده است.

cisco سیسکو