در هنگام طراحــی و اجــرای پروژه‌های نظارت تصویری باید مـــواردی مانند، ماموریت سیستم، ابعاد هدف مورد نظر، حداکثر و حداقل فاصلة مناسب جهت مشاهده آن هدف، شرایط محیطی، مواد و قطعات مصرفی سیستم، زمان بکارگیری و تنظیمات و .... به دقت مورد توجه قرار بگیرد که بی‌توجهی به هر یک از موارد فوق باعث ناکارآمدی سیستم و یا بالا رفتن هزینه‌ها به صورت تصاعدی خواهد شد. از این رو شرکت شبکه‌‌گستران‌خوارزمی به منظور برآورده‌ شدن تمام اهداف مورد نظر از اجرای سیستم‌های نظارت تصویری و با تکیه بر کارشناسان با تجربه و زبده خود در زمینه طراحی و اجرای پروژه‌های نظارت تصویری، آماده ارائه خدمات به سازمانها و شرکتها و همچنین اجرای پروژه‌ها در هر ابعادی، می‌باشد.