این شرکت آماده انجام پروژه های مربوطه و بر اساس استانداردTIA-942و BICSI2011 میباشد. عملیات زیر ساخت شامل زیر سیستم هایی میباشد که مهمترین آن عبارتست از :

  •       معماری
  •       برق و الکتریکال
  •       تامین سرمایش
  •       اعلام و اطفاء حریق
  •       امنیت فیزیکی
  •       کابل کشی