امروز به اعتقاد همه صاحب ‌نظران و متخصصان آموزش، فراگیری مهارت‌های لازم در زمینه‌های تخصصی به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر اجتماعی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در امر توسعه کلان برخوردار است. از این رو شرکت شبکه‌گستران خوارزمی بر آن شد که دورههای آموزشی تخصصی در زمینه شبکه‌های رایانه‌ای و امنیت شبکه برگزار کند و در کنار سایر موسسات آموزشی فرصت ثبت‌نام و حضور در دوره‌های تخصصی را به صورت تئوری و عملی در اختیار دانش‌پژوهان مشتاق قرار دهد.

 •       A+
 •       Network+
 •       Windows 7
 •       Active Directory
 •       Network Infrastructure Configuration
 •       Application Infrastructure Configuration
 •       Enterprise Administrator
 •       CCNA
 •       CCNA Security
 •       CCNP- Rout
 •       CCNP- Switc