ردیف

شرح پروژه

محل پروژه

ACTIVE EQUIPMENT

PASSIVE EQUIPMENT

QUANTITY

۱

طراحی و پیاده سازی شبکه ساختمان بانک صادرات برج صبا

اصفهان

CISCO &3COM

BRAND-REX

۴۵۰

۳

طراحی و پیاده سازی ارتباط شبکه محلی ساختمان غدیر و ساختمان شرکت کارآمد (Wireless)

تهران

---

MICRONET

---

۴

طراحی و پیاده سازی شبکه محلی ساختمان مرکزی بانک صادرات

سنندج

CISCO

BRAND-REX

۲۶۰

۵

طراحی و پیاده سازی شبکه محلی ساختمان مرکزی بانک صادرات

کرمانشاه

CISCO

AMP

۲۴۰

۶

طراحی و پیاده سازی شبکه محلی انبار کوهک- بانک صادرات ایران

تهران

3COM

INFILINK

۴۰

۷

طراحی و پیاده سازی شبکه محلی بانک صادرات ساوه

ساوه

CISCO

AMP

۱۲۰

۸

طراحی و پیاده سازی شبکه محلی ساختمان مرکزی بانک صادرات

اراک

CISCO

---

۲۹۰

۹

طراحی، پیاده سازی شبکه ساختمان بانک صادرات تبریز(برج سپهر تبریز)

تبریز

---

MICRONET

۲۰۰۰

10

طراحی، پیاده سازی سایت شرکت کمک رسان ایران

تهران

---

MICRONET

---

11

کابل کشی شبکه بیش از 3000 شعبه بانک صادرات ایران

---

CISCO

KARMA

---

12

کابل کشی و آرایش رک شعب بانک آینده

---

---

---

---

13

مشاوره طراحی و اجرای شبکه داخلی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

---

---

KARMA

1200

14

مشاوره طراحی و اجرای شبکه داخلی شرکت آینده نگر خوارزمی

---

---

MICRONET

150

15

مشاوره طراحی و اجرای شبکه داخلی شرکت آتی نگر سپهر ایرانیان

---

---

MICRONET

150

16

مشاوره طراحی و اجرای شبکه داخلی گروه مالی سپهر صادرات

---

---

KARMA

250

17

مشاوره طراحی و اجرای شبکه داخلی شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

---

---

KARMA

100

18

راه اندازی سایت مرکزی بانک صادرات استان خراسان شمالی

خراسان شمالی

CISCO

MICRONET

---